Medlemmer af menighedsrådet, valgt i 2018:

Bent Struer Lind, formand, tlf. 29649102, e-mail: linds@dadlnet.dk

Børge H. Christiansen, næstformand

Inger Margrethe Kofod Svendsen, kontaktperson

Steen Asbjørn Nissen, kirkeværge

Carsten Andreasen, kasserer

Lars Friberg

Ulla Gundersen

Lilian Holm Kofod

Finn Thingvad

Jesper Hougaard, sognepræst

Henrik Laursen, sognepræst

 

Menighedsrådsmøder

Der afholdes menighedsrådsmøde ca. en gang hver måned. Datoerne fremgår af kirkekalenderen.

Dagsorden for menighedsrådsmøderne ophænges på opslagstavler i kirken min. 5 hverdage før mødernes afholdelse. Desuden sættes de på hjemmesiden, hvor de kan findes i kalenderen ved det enkelte møde.

Ønskes punkter medtaget på dagsordenen, skal de være menighedsrådsformanden eller kordegnen i hænde min. 10 hverdage før mødets afholdelse. 

Referater fra menighedrådets møder

Orientering fra menighedsrådet

 

Vigerslev Kirke

Lykkebovej 1
2500 Valby
telefon 36 30 23 21
fax 36 30 23 61
vigerslev.sognvalby@km.dk
Mød os på facebook 

typofree silkjær