Medlemmer af menighedsrådet, valgt i 2020:

Bent Struer Lind, formand, tlf. 2964 9102, e-mail: linds@dadlnet.dk

Børge H. Christiansen, næstformand

Inger Margrethe Kofod Svendsen, kontaktperson, tlf. 4076 9696, e-mail: imks.vigerslev@gmail.com

Steen Asbjørn Nissen, kirkeværge

Carsten Andreasen, kasserer

Lars Friberg

Lise Gudbergsen

Lilian Holm Kofod

Finn Thingvad

Jesper Hougaard, sognepræst

Henrik Laursen, sognepræst

Johan Holm Nielsen, projekt- og sognepræst

 

Menighedsrådsmøder

Der afholdes menighedsrådsmøde ca. en gang hver måned. Datoerne fremgår af kirkekalenderen.

Dagsorden for menighedsrådsmøderne ophænges på opslagstavler i kirken min. 5 hverdage før mødernes afholdelse. Desuden sættes de på hjemmesiden, hvor de kan findes i kalenderen ved det enkelte møde.

Ønskes punkter medtaget på dagsordenen, skal de være menighedsrådsformanden eller kordegnen i hænde min. 10 hverdage før mødets afholdelse. 

Referater fra menighedrådets møder

Orientering fra menighedsrådet

 

Vigerslev Kirke

Lykkebovej 1
2500 Valby
telefon 36 30 23 21
fax 36 30 23 61
vigerslev.sognvalby@km.dk
Mød os på facebook 

typofree silkjær