Sognepræst Jesper Hougaard (kbf.)
Næstelsø Kirkestræde 6A
4700 Næstved
Tlf. 5040 4628
E-mail: jeho@km.dk

Træffes bedst om formiddagen. Fredag fri.

Sognepræst Henrik Laursen
Flidsagervej 13
2500 Valby
Tlf. 3644 1244
E-mail: heal@km.dk 

Træffes bedst om formiddagen. Mandag fri

Link til Henrik Laursens blog med 'præstetanker'

Kordegn Bodil Witvliet
Træffes bedst i kirken på 1. sal 
i kontorets åbningstid - i øvrigt efter aftale
Fredag fri
Tlf. 3630 2321 - E-mail: bkw@km.dk

NB. Kontoret har sommerlukket om onsdagen
i juni, juli og august

 

Kordegn Anette Antonsen

Træffes i kirken på 1. sal mandag, tirsdag og torsdag.

Tlf. 3630 2321 - E-mail: avfa@km.dk 

Sognemedhjælper Marianne Krog
Træffes bedst om formiddagen

Tlf.: 3617 4630, mobil: 6080 9923
E-mail: vigerslev.mk@gmail.com 

Sognemedhjælper Maibritt N. Iversen
Træffes bedst om formiddagen, mandag fri

Tlf.: 51274630
E-mail: mi.vigerslev@gmail.com

Organist Jakob Balling
Træffes bedst kl. 9-15
Mandag fri

 
Tlf.: 2021 4902
E-mail: jb.vigerslev@gmail.com

Kirketjener Ingelise Nielsen
Træffes bedst i kirken hverdage kl. 9 - 13
Fredag fri


Tlf. 3617 4609, privat: 2864 9473

Kirketjenermedhjælper
Simon Aspman Wraae

E-mail: saw.vigerslev@gmail.com

Indvandrersekretær Nabil Astafanos
Træffes bedst mandag og torsdag om formiddagen 
Tlf. 3617 4630, i øvrigt på mobil 2993 4900
E-mail: greaterlove@mail.tele.dk    
Hjemmeside: www.greaterlove.dk

 

Vigerslev Kirke

Lykkebovej 1
2500 Valby
telefon 36 30 23 21
fax 36 30 23 61
vigerslev.sognvalby@km.dk
Mød os på facebook 

typofree silkjær