Vigerslev Kirke - historisk set...

Grundstenen til Vigerslev kirke blev nedlagt i 1939, og i 1941 stod kirken færdig. Sognet var dengang et Københavnsk yderområde. Der var endnu minder om det gamle bondeland, med kornmarker, huse fra Vigerslev landsby og enkelte gårde.

Kirken blev opført i røde mursten og orienteret øst-vest. Stilen var inspireret af de gamle landsbykirkers sengotiske former. Kor og skib udstyret med kamtakgavle, våbenhuset derimod kamløst. I det indre fik kirken tre krydshvælv, mens koret fik et.

Det oprindelige inventar var temmelig spartansk og dunkelt, med ferniseret trægulv og mørke bænke. Prædikestol og alterparti var ligeledes mørke. Orgel og klokke var genbrug fra andre kirker. Døbefonten var en afstøbning af den romanske Tryde-font i Skåne (fonten blev udskiftet i 2012, se nederst). Det var krigstider og Vigerslev kirke blev kun udstyret med det mest nødvendige.

Det viste sig hurtigt, at lokaleforhold til mødevirksomhed, konfirmandundervisning mm. var alt for trange. Men menigheden var indstillet på at gøre en indsats. Penge til lokaleudvidelse blev skaffet ved at sælge 50.000 lodsedler á 1 kr. stykket. Da vinderen ikke blev fundet, blev gevinstens værdi inddraget i byggeriets budget.

Arkitekten

Vigerslev Kirke blev bygget af arkitekt Paul Staffeldt Matthiesen (1891-1979). I 20erne var han ansat hos arkitekt Harald Lønborg Jensen, som var en anerkendt og meget berejst arkitekt, som udførte istandsættelser og udvidelser af ældre bygningskunst i samtiden. Hans store interesse var restaurering af gamle landsbykirker, en interesse som i høj grad påvirkede Paul Staffeldt Matthiesens kirkebyggeri, da han blev selvstændig.

Andre kirkebygninger af P. Staffeldt Matthiesen:

  • 1931  Kildevældskirken, Kbh. Ø, Vognmandsparken/Bryggervangen
  • 1935  Højdevangskirken, Sundbyvester, Irlandsvej
  • 1941  Jægersborg kirke, Gentofte, Sønder Søvej
  • 1943  Flintholm kirke (Midlertidig træbarak m. krypt)
  • 1944  Simon Peters kirke, Sundbyøster, Kastrupvej
  • 1960  Flintholm kirke, Frederiksberg, Peter Bangsvej

Gaseksplosionen og tiden derefter

I 1964 eksploderede en stor gasbeholder i Vigerslev, ikke langt fra Vigerslev kirke. Braget kunne høres helt ind i Københavns centrum. Vigerslev Allé blev dækket af nedfaldne teglsten og glasskår. Kirkens tag blev beskadiget, vinduerne knust, og der opstod revner i murværket, men kirken stod.

To år senere ved kirkens 25 års jubilæum blev kirkens interiør udskiftet med det nuværende mere lyse og moderne inventar. Det mørke trægulv blev erstattet af et lyst stengulv.

Et nyt orgel blev tegnet og bygget til kirken, og man fik ny klokke. Alteret blev samtidig fornyet med et kors, ophængt under hvælvet.

I 1995 blev menighedslokalerne atter fornyet og kapaciteten udvidet, til glæde for nye generationer af glade brugere.

Den 28. oktober 2012 blev kirkens nye døbefont taget i brug. Kirkekunstner Elisabeth Hofman har designet den nye døbefont, som er udarbejdet i lyst træ i stil med kirkens øvrige inventar. Der ses flere billeder af bl.a. den nye døbefont på kirkens facebook-side.

Den tidligere døbefont er optaget i Den Kgl. Afstøbningssamling, Toldbodgade 44, København K, hvor den kan ses i åbningstiden. På Afstøbningssamlingens facebook-side kan man se billeder af den tidligere døbefont i dens nye omgivelser.

Informationer samlet af Kira Ingholt m.fl.

Læs mere om kirken, historien mv. i de skrifter, der er udgivet i forbindelse med kirkens jubilæer.

Flemming Sørensen har i 2012 taget billeder af Vigerslev Kirke
Link til Flemming Sørensens billeder

 

Vigerslev Kirke

Lykkebovej 1
2500 Valby
telefon 36 30 23 21
fax 36 30 23 61
vigerslev.sognvalby@km.dk
Mød os på facebook 

typofree silkjær