Menighedsrådsvalg 2020

Menighedsrådsvalg 2020

2020 er valgår for menighedsråd i hele Danmark. Men i år er reglerne ændret i forhold til tidligere.

Den største ændring er at menighedsrådet vælges ved en valgforsamling. Det foregår tirsdag d. 15. september 2020. Forud for valget er der et Orienterings- og menighedsmøde.

Menighedsrådet står for ledelsen af kirken, hvilke aktiviteter der skal være, medarbejdere, kirkebygningen og præsteboligerne. Menighedsrådet vælges af folkekirkemedlemmer i sognet samt sognebåndsløsere. I Vigerslev sogn skal der vælges 9 medlemmer, det er beregnet ud fra at antallet af folkekirkemedlemmer i sognet.

 

Orienterings- og menighedsmøde

Afholdes 9. juni 2020 kl. 19.30 i Vigerslev Kirke

Menighedsrådet afholder hvert år et menighedsmøde hvor der orienteres om menighedsrådets arbejde og økonomi. Dette er i forbindelse med menighedsrådsvalget slået sammen med et orienteringsmøde om valget. På orienteringsmødet vil menighedsrådet orientere om hvad menighedsrådet har lavet de seneste år, og hvilke visioner det har for den kommende periode. Der vil også være mulighed for at komme med dine egene visioner for de kommende år i Vigerslev Kirke. Der orienteres også om kirkens økonomi. Det er også indholdet på det normale menighedsmøde, men i forbindelse med valget orienteres der også om proceduren for valget i år.

Dagsordenen for Orienterings- og menighedsmødet kan downloades her.

 

Valgforsamling

Afholdes 15. september 2020 kl. 19.30 i Vigerslev Kirke

På valgforsamlingen vælges menighedsrådet for de næste 4 år. Valgforsamlingen består af en kort redegørelse af menighedsrådets arbejde. Der er så mulighed for at stille op til menighedsrådet. Inden selve valget er der tid til at kandidaterne kan præsentere sig selv, og debat mellem kandidater og tilhører. 

Valget forgår ved hemmelig skriftlig afstemning efter fastsatte regler. Der skal 2020 vælges 9 medlemmer til Vigerslev sogn menighedsråd. Når selve rådet er valgt, vælges der stedfortrædere som kan træde til hvis medlemmer er forhindret, eller træder ud af rådet.

Foreløbig dagsorden for valgforsamling kan downloades her

Menighedsrådet træder til 1. søndag i advent. Inden da har de konstitueret.

 

Afstemningsvalg

I loven for menighedsrådsvalget er der mulighed for at udløse et afstemningsvalg, ved at indlevere en liste med stillere.

 

Mere information

menighedsrådsvalg.dk kan man læse mere om hvad et menighedsråd er og laver, samt hvor om valget.

Alle regler kan finde på Kirkeministeriets hjemmeside om menighedsrådsvalget. https://www.km.dk/folkekirken/valg/menighedsraadsvalg-2020/

 

Spørgsmål om valget i Vigerslev Kirke kan stilles til Kirkens kontor 

eller formand for Valgbestyrelsen Lars Friberg, 2982 7471, lars@friberg.dk

 

Vigerslev Kirke

Lykkebovej 1
2500 Valby
telefon 36 30 23 21
fax 36 30 23 61
vigerslev.sognvalby@km.dk
Mød os på facebook 

typofree silkjær