Menighedsrådsvalg 2020

Resultat af menighedsrådsvalg 2020

Tirsdag den 15. september blev der i år afholdt valg til menighedsrådet på Valgforsamlinger i hele landet.

Download her resultatet af valget til Vigerslev Sogns Menighedsråd.

Det er muligt at udløse et afstemningsvalg, hvis der indleveres en kandidatliste senest tirsdag den 13. oktober 2020.

Mere info omkring kandidatlister og indlevering:

  • Kandidatlisten skal udarbejdes på en godkendt formular, som findes på Kirkeministeriets hjemmeside eller på www.menighedsrådsvalg.dk.

  • Der skal vælges 9 medlemmer til menighedsrådet til en periode på 4 år. Kandidatlisten skal derfor underskrives af 9 stillere.

  • Et eventuelt afstemningsvalg afholdes tirsdag den 17. november.

  • Kandidaterne, der er valgt på Valgforsamlingen, bliver automatisk kandidater på samme liste, medmindre de ønsker at opstille på en anden liste. Dette skal meddeles til Valgbestyrelsen senest tirsdag den 20. oktober.

Kandidatlisten kan senest tirsdag den 13. oktober afleveres hos

Lars Friberg, formand for Valgbestyrelsen
Høvedstensvej 44, st.mf.
2650 Hvidovre
tlf. 2982 7471
(aften og weekend)

og

Vigerslev kirkes Kordegnekontore
Lykkebovej 1
2500 Valby
tlf. 3630 2321
(mandag-onsdag 9-13 og orsdag 12-27) 

Download Valbykirkernes fælles annonce i Valbybladet med resultater af valgene

Mere om menighedsråd og valg

2020 er valgår for menighedsråd i hele Danmark. Men i år er reglerne ændret i forhold til tidligere.

Den største ændring er at menighedsrådet vælges ved en valgforsamling. Det foregår tirsdag d. 15. september 2020. Forud for valget er der et Orienterings- og menighedsmøde. - Dette møde blev i Vigerslev afholdt tirsdag den 9. juni 2020.

Menighedsrådet står for ledelsen af kirken, hvilke aktiviteter der skal være, medarbejdere, kirkebygningen og præsteboligerne. Menighedsrådet vælges af folkekirkemedlemmer i sognet samt sognebåndsløsere. I Vigerslev sogn skal der vælges 9 medlemmer, det er beregnet ud fra at antallet af folkekirkemedlemmer i sognet.

På valgforsamlingen vælges menighedsrådet for de næste 4 år. Valgforsamlingen består af en kort redegørelse af menighedsrådets arbejde. Der er så mulighed for at stille op til menighedsrådet. Inden selve valget er der tid til at kandidaterne kan præsentere sig selv, og debat mellem kandidater og tilhører. 

Valget forgår ved hemmelig skriftlig afstemning efter fastsatte regler. Når selve rådet på de 9 personer er valgt, vælges der stedfortrædere som kan træde til hvis medlemmer er forhindret, eller træder ud af rådet.

Download dagsorden for Valgforsamlingen. 

Menighedsrådets funktionsperiode begynder 1. søndag i advent. Inden da har de konstitueret sig med formand, næstformand mv.

 

Hvem kan stille op til menighedsrådsvalget?

For at stemme skal du have valgret til menighedsrådet. Det har du, hvis du opfylder følgende betingelser:

- Du skal være medlem af folkekirken
- Du skal være fyldt 18 år på valgdagen
- Have dansk indfødsret eller have haft bopæl i Danmark uafbrudt i et år forud for valgdagen
- Ikke være medlem af en valgmenighed
- Bo i Vigerslev Sogn eller have løst sognebånd til en præst ved Vigerslev Kirke og flyttet din valgret til sognet. Frist for at løse sognebånd er 1. september kl. 12.00

For at stille op til menighedsrådet skal du være valgbar. Ud over betingelserne om valgret kræver det, at du:

- Ikke er ansat som præst i folkekirken
- Ikke er ansat som kirkefunktionær med tjenestested i sognet med et ansættelsesforhold med en varighed på en måned eller mere og en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid, der overstiger 8 timer.

Download Valby-kirkernes fælles valg-annonce i Valbybladet

Afstemningsvalg

I loven for menighedsrådsvalget er der mulighed for at udløse et afstemningsvalg, ved at indlevere en liste med stillere.

 

Mere information

menighedsrådsvalg.dk kan man læse mere om hvad et menighedsråd er og laver, samt hvor om valget.

Alle regler kan finde på Kirkeministeriets hjemmeside om menighedsrådsvalget. https://www.km.dk/folkekirken/valg/menighedsraadsvalg-2020/

 

Spørgsmål om valget i Vigerslev Kirke kan stilles til Kirkens kontor 

eller formand for Valgbestyrelsen Lars Friberg, 2982 7471, lars@friberg.dk

 

Vigerslev Kirke

Lykkebovej 1
2500 Valby
telefon 36 30 23 21
fax 36 30 23 61
vigerslev.sognvalby@km.dk
Mød os på facebook 

typofree silkjær