Valg til menighedsråd afgjort

Der er kun indleveret én kandidatliste til menighedsrådsvalget i Vigerslev Sogn ved indleveringsfristens udløb.

Den indleverede liste med navnet: menighedslisten, blev udarbejdet på opstillingsmødet 13. september i forlængelse af orienteringsmøde samme aften.

De første 9 personer på menighedslisten kommer derfor til at udgøre menighedsrådet i Vigerslev Sogn i den kommende funktionsperiode, som begynder 27. november 2016.

Mere om valget


Download valgets resultat med konstituering

 

 

 

 

Vigerslev Kirke

Lykkebovej 1
2500 Valby
telefon 36 30 23 21
fax 36 30 23 61
vigerslev.sognvalby@km.dk
Mød os på facebook 

typofree silkjær