Mindeord om Dan Nielsen

Mindeord om menighedsrådsformand Dan Nielsen.

Det var en chokerende besked, der nåede Vigerslev Kirke mandag den 23. juni 2014: Formand for menighedsrådet, Dan Nielsen, var sunket sammen og var ikke vågnet op igen.

Det var ikke længe siden, Dan havde deltaget
i møder og aktiviteter i kirken, og dagen før havde flere modtaget mails fra Dan, ligesom han havde været aktiv på Facebook til det sidste. Desto mere pludseligt syntes det at være, da den triste meddelelse nåede kirken.

Dan Nielsen blev 64 år gammel. Han var født og opvokset i Nordsjælland. Han uddannede sig til lærer og var med til at oprette den kristne friskole i Hvidovre, Esajasskolen. Her var Dan skoleleder i en årrække. 

Dan var i mange år aktiv i Vigerslev Kirkes arbejde og har været valgt til menighedsrådet i flere perioder både i 90?erne og igen de senere år. De sidste 4-5 år var han formand for menighedsrådet, ligesom han i en periode var medlem af provstiudvalget. Desuden vikarierede han indimellem på kordegnekontoret eller som kirkesanger, når det kneb med vikarer.

Dan var meget engageret i kirkens arbejde, og havde visioner og kærlighed til stedet. Han tog blandt andet initiativ til en visionsdag for menighedsråd og ansatte for et par år siden. Han var en god formand og en god arbejdsgiver, og det lå ham på sinde, at alle skulle have det godt og trives. 

I den tid, Dan var formand for menighedsrådet, anskaffede rådet et flygel til kirken, ligesom der blev fremstillet en ny døbefont, som passer til kirkens øvrige interiør. Dan var initiativtager til den nye døbefont, som blev indviet i 2012, og var meget engageret i design og fremstilling af den. 

Dan havde en naturlig myndighed og havde gode evner til at lede menighedsrådet på en samlende måde. Desuden var han en hyggelig, humoristisk og rar mand, der havde hjertet på det rigtige sted. Når der var udfordringer, kiggede Dan altid efter muligheder. Og så var han fantastisk god til at holde en god tale, hvis nogen havde rund fødselsdag, jubilæum eller lignende. Dan satte en ære i altid at udføre sine pligter som menighedsrådsmedlem og formand. Det pinte ham, når kræfterne ikke slog til, så han ind imellem måtte melde fra. 

Dan er savnet og der er blevet et stort hul efter ham både i kirken og menighedsrådet. Medfølende tanker går til hans nærmeste, hans hustru, Margit, børn, svigerbørn og børnebørn i deres sorg og savn. En trøst er det at tro på, at Dan har det godt nu - hos vores himmelske Far. 

Æret være Dan Nielsens minde! 

 

Vigerslev Kirke

Lykkebovej 1
2500 Valby
telefon 36 30 23 21
fax 36 30 23 61
vigerslev.sognvalby@km.dk
Mød os på facebook 

typofree silkjær