RESULTAT af VALG til MENIGHEDSRÅDET

Tirsdag den 15. september 2020 blev der afholdt valg til menighedsrådet på Valgforsamlinger i hele landet.

Download her resultatet af valget til Vigerslev Sogns Menighedsråd.

Det er muligt at udløse et afstemningsvalg, hvis der indleveres en kandidatliste senest tirsdag den 13. oktober 2020.

Mere info omkring kandidatlister og indlevering:

  • Kandidatlisten skal udarbejdes på en godkendt formular, som findes på Kirkeministeriets hjemmeside eller på www.menighedsrådsvalg.dk.

  • Der skal vælges 9 medlemmer til menighedsrådet til en periode på 4 år. Kandidatlisten skal derfor underskrives af 9 stillere.

  • Et eventuelt afstemningsvalg afholdes tirsdag den 17. november.

  • Kandidaterne, der er valgt på Valgforsamlingen, bliver automatisk kandidater på samme liste, medmindre de ønsker at opstille på en anden liste. Dette skal meddeles til Valgbestyrelsen senest tirsdag den 20. oktober.

Kandidatlisten kan senest tirsdag den 13. oktober afleveres hos

Lars Friberg, formand for Valgbestyrelsen
Høvedstensvej 44, st.mf.
2650 Hvidovre
tlf. 2982 7471
(aften og weekend)

eller

Vigerslev kirkes Kordegnekontore
Lykkebovej 1
2500 Valby
tlf. 3630 2321
(mandag-onsdag 9-13 og orsdag 12-27) 

 

Mere om valget

 

 

 

Vigerslev Kirke

Lykkebovej 1
2500 Valby
telefon 36 30 23 21
fax 36 30 23 61
vigerslev.sognvalby@km.dk
Mød os på facebook 

typofree silkjær