Præstens klumme i Valby Weekend

af Jesper Hougaard

?Hvis du var en ludobrik?

Når man spiller Ludo, kan man blive slået hjem og det er noget skidt. For så taber man. I Lukasevangeliet er der en fortælling, som har det stik modsatte budskab: Nemlig at det at blive slået hjem er det samme som at have vundet. At i vores liv med Gud, der har den, der bliver slået hjem ikke tabt, men vundet. Det er lignelsen om den fortabte søn. Ham, som beder om at få arven fra faderen udbetalt på forskud og derefter drager ud i verden og bruger rub og stub på shopping, damer og diverse udskejelser. Han ender i svinestien uden en krone på lommen, forslået på sjæl og sind. Og dér i svinestien længes han så frygteligt hjem. Og med frygt for, hvordan faderen vil modtage ham, vender han næsen hjem. Men alle hans kvaler og al hans frygt bliver gjort til skamme, for faderen modtager ham med åbne arme, lykkelig over at sønnen er vendt hjem. Det er det omvendte Ludospil. Et omvendt Ludospil, der handler om Gud og om os.

En undersøgelse viser, hvilke værdier vi forældre finder det vigtigt at give videre til vores børn. Og allernederst, på absolut sidstepladsen, kommer det at opdrage vores børn i en religiøs tro. Vi forældre synes - ifølge undersøgelsen - at det er langt vigtigere at lære vores børn selvstændighed, selvsikkerhed, beslutsomhed og vinder mentalitet, end at lære dem at tro på noget, der er større end os selv.

Det synes jeg er tankevækkende. Vil vi virkelig allerhelst udstyre vores børn med beslutsomhed, arbejdsomhed, selvstændighed og vinder mentalitet? Er det allervigtigste virkelig at gøre dem til vindere i livets store Ludospil? Eller kan det tænkes, at det vigtigste faktisk er, at vise dem, at der findes en tro og en Gud, som kan bære, også når man bliver slået hjem i Ludo, og man taber det hele på gulvet og ikke lykkes? For det er sådan kristendommens værdier er, for mig at se. At Gud er der, som et fundament under vores fødder. At Gud er der, som en favn, der åbner sig for os, også når vi fejler og svigter og taber og kommer galt af sted. At der fin¬des et sted, hvor vi er kendt og elskede og værdifulde ? uanset, hvad vi udretter eller ikke udretter her i livet. At det ikke gælder om at lykkes. Men om at elske og mærke at man selv er elsket.

Jeg tænker, at vi forældre er vi kommet et godt stykke på vej, hvis vi bare får givet dem fortællingen om den fortabte søn med. Hvis vi skulle vælge bare én historie i Bibelen, som er vigtig at give videre til vores børn, så tænker jeg, at det kunne være den. Lukasevangeliet kapitel 15 vers 11-32.

Det er Jesus der fortæller det allervigtigste, der er at sige om Gud. Nemlig at hos Gud, har den der bliver slået hjem ikke tabt, men vundet.
Hurtigt holder den her bortrejste søn op med kun at slå seksere med sin terning i livets spil. Det går ham skidt og han ender i svinestien, bogstaveligt talt. Han går ? om ikke i hundene ? så i grisene. Skamfuld og mislykket bliver han slået hjem. Efter de spil¬leregler han kender, så har han tabt for alvor. Men da han kommer hjem, løber hans far ham i møde. Åbner sin favn for ham. Tager imod ham som en vinder. Giver ham tøj og mad og masser af kærlighed. Holder en mega fest. ?For min søn her var død, men er blevet levende igen. Han var fortabt, men er blevet fundet.?

Sådan spiller Gud Ludo. Den, der bliver slået hjem, har ikke tabt, men vundet. Han bliver modtaget med åbne arme og kærlighed.
Og den fortælling synes jeg vi skal give videre til vores børn.
Fortællingen om, at Gud er som en far, der står med åbne arme, og som tager imod sit barn, når det kommer hjem.

En Gud, der tager imod det fortabte og be¬handler det som en vinder. En Gud, der gør det døde levende igen.

Vi er ikke fortabt, når livet slår os hjem. Der er noget, der er vigtigere end at vinde hele verden. Og det er at blive taget imod, når man bliver slået hjem.
Det er at have en Gud, en far, der tager imod det fortabte og elsker håbet og modet frem i os igen.

Præstetanker fra Valby Weekend uge 37, 2012

 

Vigerslev Kirke

Lykkebovej 1
2500 Valby
telefon 36 30 23 21
fax 36 30 23 61
vigerslev.sognvalby@km.dk
Mød os på facebook 

typofree silkjær