Valg til menighedsråd afgjort

Der var kun indleveret én kandidatliste til menighedsrådsvalget i Vigerslev Sogn ved indleveringsfristens udløb.

Den indleverede liste med navnet: kirkelisten, blev udarbejdet på opstillingsmødet 13. september i forlængelse af orienteringsmøde samme aften.

De første 9 personer på denne liste er derfor valgt til det nye menighedsråd for de kommende 2 år. Funktionsperioden begynder 2. december 2018.

Download resultat af valget med det nye råds konstituering

Mere om valget

 

 

 

 

Vigerslev Kirke

Lykkebovej 1
2500 Valby
telefon 36 30 23 21
fax 36 30 23 61
vigerslev.sognvalby@km.dk
Mød os på facebook 

typofree silkjær