Historisk eftermiddag 17/5

Åbent hus sætter fokus på kirkens historie. 

To gæve kvinder, Tonny Gissel Jensen og Inger Margrethe Kofod-Svendsen fortæller om kirkens historie, som de kender godt - dels gennem mangeårig tilknytning til kirken og dels gennem studier.
Der vil desuden blive mulighed for at se og opleve kirkerummet fra nye vinkler.

Der er gratis adgang, dog betales 10 kr. for kaffe og kage.
Velkommen til en interessant eftermiddag!

I forbindelse med kirkens 75 års jubilæum i efteråret 2016 udgav menighedsrådet en infofolder, der kan afhentes i kirken.
Desuden kan den downloades fra kirkens hjemmeside sammen med øvrige jubilæums-udgivelser her.

 

Vigerslev Kirke

Lykkebovej 1
2500 Valby
telefon 36 30 23 21
fax 36 30 23 61
vigerslev.sognvalby@km.dk
Mød os på facebook 

typofree silkjær