Ansættelse af projektpræst

Cand. teol. Johan Holm Nielsen begynder fra 1. januar 2020 som præst i en 4-årig 50% stilling som projektpræst i Vigerslev sogn.

Der sker i disse år en spændende områdefornyelse i sognet, og vi vil fra kirken gerne være med til at møde mennesker i denne virkelighed og kunne opprioritere et opsøgende, dialogskabende og diakonalt arbejde i sognet.

Med den nye præstestilling ønsker vi:

1. At være kirke - ikke bare i kirkens hus - men også i et møde med mennesker ude i sognet.

2. Ikke blot at invitere "Kom til os", men i højere grad også at kunne møde mennesker der, hvor de er med nærvær, konkret omsorg og adgang til sjælesorg.

3. At gøre det tydeligt i hele sognet, at det fællesskab med Gud, som vi selv bæres af og glædes i året rundt, det er alle inviteret til at være med i - uanset baggrund og status.
Vi forkynder højlydt i juletiden, at Jesus kom til jord for at vi skal få fællesskab med ham i liv og død og evighed, men den indbydelse lyder hele året og i alle år.

4. At invitere alle i sognet til at være med i det åbne, menneskelige fællesskab, som udfolder sig i kirken - uanset baggrund og status. Vi mødes om Bibel og gudstjeneste, og også om sang, samtaler, foredrag, kaffe, spisning, hygge, leg og fester. I Vigerslev behøver man ikke være ensom. Der er et fællesskab i kirken, som er åbent for alle.

I forbindelse med præsteansættelsen bliver der ordination og indsættelsesgudstjeneste, hvor alle kan være med:
5. januar bliver Johan ordineret i Københavns Domkirke kl. 17.
12. januar bliver Johan indsat som præst i Vigerslev Kirke kl. 14.

 

Vigerslev Kirke

Lykkebovej 1
2500 Valby
telefon 36 30 23 21
fax 36 30 23 61
vigerslev.sognvalby@km.dk
Mød os på facebook 

typofree silkjær