Åbent hus i Vigerslev Kirke

Hver onsdag (undtagen i ferietid) er der "åbent hus" i kirkens menighedssal. 

Der tilbydes mange forskellige indslag ved åbent hus. Det kan være med sang/musik, bibeltime, frokost, foredrag mv. - Se meget mere om de enkelte onsdages indslag i kalenderen på hjemmesiden.

Der er gratis adgang til åbent hus, dog betaler man 10 kr. for kaffe og kage.

Download efterårets program for åbent hus

Et lille udpluk fra programmet:

Onsdag den 20. august får åbent hus besøg af Peter Heinsen, der fortæller og viser billeder fra Kaukasus i Armenien. Armenien er det første kristne land i verden og Peter Heinsen viser bl.a. billeder af klostre og kirker fra 500-tallet samt Ararats bjerge. Vi skal besøge nogle af armeniernes mest betydningsfulde historier, se videoer med armenske sange med videre.

Onsdag den 17. september kommer Steff Ejlertsen på besøg. Steff Ejlertsen fortæller om sit liv som børnehjemsdreng, der trods svære odds tidligt i livet formåede at vende sin tilværelse. Steff Ejlertsen er i dag pensioneret efterskoleforstander og beretter med varme om sin tid på børnehjem og om den vigtige rolle centrale voksenpersoner har spillet.

Yderligere oplysninger kan fås hos sognemedhjælper Marianne Krog.

Velkommen til hyggelige og indholdsrige eftermiddage!

 

 

 

Vigerslev Kirke

Lykkebovej 1
2500 Valby
telefon 36 30 23 21
fax 36 30 23 61
vigerslev.sognvalby@km.dk
Mød os på facebook 

typofree silkjær