Menighedsrådsvalg 2018

Der skal vælges nyt menighedsråd for Vigerslev Kirke
Vigerslev Kirke ledes af menighedsrådet. Menighedsrådet arbejder for at sikre de bedste rammer for en levende og relevant folkekirke i sogn.

Der er valg til menighedsrådet – og det er din chance for at få indflydelse på din kirke. Stil op som kandidat – eller kom og vær med til at vælge et nyt menighedsråd.

Kom til Orienteringsmøde
Menighedsrådet indbyder til et offentligt orienteringsmøde. Her orienterer menighedsrådet om dets arbejde, kommende opgaver og reglerne for menighedsrådsvalget. 

Orienteringsmødet afholdes tirsdag den 11. september 2018 kl. 19.00 i kirkens lokaler

Der skal vælges 9 personer til menighedsrådet. 

Valgperioden er på 2 år. 

Bliv kandidat
Efter orienteringsmødet afholdes der et opstillingsmøde. Her forsøges dannet en fælles kandidatliste til valget.

Det er altså her, du skal møde op, hvis du ønsker at få dit navn på en kandidatliste. Opstillingsmødet er afgørende, fordi de opstillede kandidater automatisk er valgt, hvis der kun indleveres én liste (se afsnittet ”Opstillingen i praksis”).

Alle folkekirkemedlemmer i sognet – og sognebåndsløsere til sognet – der er fyldt 18 år, kan som udgangspunkt opstille på en kandidatliste til valget. Listen skal have opbakning fra mindst fem stillere.

Vælg dit menighedsråd
I langt de fleste tilfælde er kandidatlisten fra opstillingsmødet den eneste liste, der bliver indleveret – og dermed er det på opstillingsmødet, at du kan få indflydelse på, hvem der bliver valgt til det næste menighedsråd.

Indleveres der flere lister, afholdes der valg i sognet d. 13. november 2018.

Opstillingen I praksis
Der skal anvendes en obligatorisk formular til kandidatlisterne. Den kan hentes på www.menighedsraad.dk eller på www.km.dk/folkekirken/valg/menighedsraadsvalg-2018.

Download info med dagsorden til 11/9

Den udfyldte liste skal indleveres senest den 2. oktober 2018 kl. 19.00 til
- kordegnekontoret i Vigerslev Kirke, Lykkebovej 1, 2500 Valby
(tlf. 36302321)
eller til
- formand for valgbestyrelsen Lars Friberg, Hvidovre Torv 6, 3, 3, 2650 Hvidovre
(tlf. 29 82 74 71).

 

Vigerslev Kirke

Lykkebovej 1
2500 Valby
telefon 36 30 23 21
fax 36 30 23 61
vigerslev.sognvalby@km.dk
Mød os på facebook 

typofree silkjær