Menighedsrådsvalg 2018

Menighedsrådsvalget er slut for denne gang. Der er valgt 9 medlemmer til menighedsrådet, hvis funktionsperiode begynder 2. december 2018 og varer 2 år. 
Næste valg bliver derfor i efteråret 2020.

Download valgets resultat

Yderligere orientering om valget:

11. september blev der afholdt orienterings- og opstillingsmøde i kirkens lokaler. Her blev der udarbejdet en kandidatliste: Kirkelisten. Efter indleveringsfristen er der ikke modtaget andre kandidatlister, hvorfor de første 9 på kirkelisten kommer til at udgøre det nye menighedsråd.

 

Vigerslev Kirke

Lykkebovej 1
2500 Valby
telefon 36 30 23 21
fax 36 30 23 61
vigerslev.sognvalby@km.dk
Mød os på facebook 

typofree silkjær