Begravelse og bisættelse

De fleste dødsfald indberettes af lægen. Pårørende til en afdød anmoder om begravelse / ligbrænding til begravelsesmyndigheden (bopælssognet). Dette gælder uanset, om afdøde var medlem af folkekirken eller ej. Anmeldelsen foregår digitalt via www.borger.dk

Ønskes en kirkelig højtidelighed aftales tidspunkt for begravelse/bisættelse med den præst man ønsker skal varetage den kirkelige handling. Desuden aftales tidspunkt for en samtale med præsten om handlingen. Tidspunktet for den kirkelige handling skal desuden bekræftes af kirkekontoret, der foretager den endelige bookning. (Disse aftaler kan også træffes via en bedemand).

Få flere informationer om hvad du gør ved dødsfald på www.borger.dk ligesom du er velkommen til at kontakte kirkekontoret for yderligere information.

 

Vigerslev Kirke

Lykkebovej 1
2500 Valby
telefon 36 30 23 21
fax 36 30 23 61
vigerslev.sognvalby@km.dk
Mød os på facebook 

typofree silkjær