Menighedsrådsvalg 2016

Menighedsrådsvalget er slut for denne gang. Der er valgt 9 medlemmer til menighedsrådet, hvis funktionsperiode begynder 27. november 2016 og varer 2 år.
Næste valg bliver derfor i efteråret 2018.

Download valgets resultat med konstituering

Yderligere orientering om valget:
13. september blev der afholdt orienterings- og opstillingsmøde i kirkens lokaler. Her blev der udarbejdet en kandidatliste: Menighedslisten. Efter indleveringsfristen er der ikke modtaget andre kandidatlister, hvorfor de første 9 på menighedslisten kommer til at udgøre det nye menighedsråd.

Download notat fra opstillingsmødet 13. september 2016

Download valgregler

For at stille op til menighedsrådet skal man være myndig, være medlem af Folkekirken og være bosiddende i Vigerslev Sogn eller have løst sognebånd til een af præsterne i sognet.

Download blanket til sognebåndsløsning HER

Se mere om sognebåndsløsning i Retsinformation HER

 

Vigerslev Kirke

Lykkebovej 1
2500 Valby
telefon 36 30 23 21
fax 36 30 23 61
vigerslev.sognvalby@km.dk
Mød os på facebook 

typofree silkjær