Medlemmer af menighedsrådet, valgt i 2016:

Bent Struer Lind, formand, tlf. 29649102, e-mail: linds@dadlnet.dk

Børge H. Christiansen, næstformand

Inger Margrethe Kofod Svendsen, kontaktperson

Steen Asbjørn Nissen, kirkeværge

Margit Nielsen, kasserer

Tonny Giessel Jensen

Carsten Andreasen

Lars Friberg

Irene Rønn Lind

Jesper Hougaard, sognepræst

Henrik Laursen, sognepræst

 

Menighedsrådsmøder

Der afholdes menighedsrådsmøde ca. en gang hver måned. Datoerne fremgår af kirkekalenderen. Dagsorden for menighedsrådsmøderne ophænges på opslagstavler i kirken min. 5 hverdage før mødernes afholdelse. Ønskes punkter medtaget på dagsordenen, skal de være menighedsrådsformanden eller kordegnen i hænde min. 10 hverdage før mødets afholdelse. 

Referater fra menighedrådets møder

Orientering fra menighedsrådet

 

Vigerslev Kirke

Lykkebovej 1
2500 Valby
telefon 36 30 23 21
fax 36 30 23 61
vigerslev.sognvalby@km.dk
Mød os på facebook 

typofree silkjær