Dåb i Vigerslev Kirke

Hvis man bor i Vigerslev sogn eller har et særligt tilhørsforhold til kirken/sognet er det altid muligt at få jeres barn døbt i Vigerslev Kirke.

Ønsker I at få jeres barn døbt i Vigerslev Kirke, kan kontakte kirkekontoret eller én af præsterne og aftale en dato for dåben ved en gudstjeneste. 

I god tid før dåben har vi brug for at kende barnets fulde navn. Desuden skal vi have fulde navne og adresser på mindst 2 og højst 5 faddere, samt den, der skal bære barnet ved dåben. Den der bærer og svarer på barnets vegne ved dåben, kan enten være én af forældrene eller én af fadderne.

Kravet til både den der bærer barnet og fadderne er, at de selv skal være døbt med en kristen dåb. Desuden må de ikke have tilsluttet sig et ikke-kristent trossamfund.

Faddernes opgaver:

  • at være til stede ved dåben som vidner
  • at opdrage barnet i den kristne tro, i det tilfælde forældrene dør, før barnet er blevet voksen
  • at støtte forældrene med at oplære barnet i den kristne tro.

Før dåben holder præsten samtale med forældrene om dåben, dens betydning og hvordan dåben foregår i Vigerslev Kirke.

 

 

Vigerslev Kirke

Lykkebovej 1
2500 Valby
telefon 36 30 23 21
fax 36 30 23 61
vigerslev.sognvalby@km.dk
Mød os på facebook 

typofree silkjær