Menighedsrådsvalg 2018

Der skal vælges nyt menighedsråd for Vigerslev Kirke
Vigerslev Kirke ledes af menighedsrådet. Menighedsrådet arbejder for at sikre de bedste rammer for en levende og relevant folkekirke i sogn.

Der skal vælges 9 personer til menighedsrådet. 

Valgperioden er på 2 år. 

Der blev afholdt offentligt orienteringsmøde om menighedsrådets arbejde og valget tirsdag den 11. september 2018. Efter orienteringsmødet blev der afholdt opstillingsmøde, hvor de fremmødte sammensatte en fælles kandidatliste til valget.

Aflysning af valget

Der er kun indleveret een kandidatliste til menighedsrådet inden fristens udløb.
Derfor aflyses valget og de 9 første på den indleverede liste er valgt til menighedsrådet for den kommende 2-års periode.

Download mere information om valget

 

Vigerslev Kirke

Lykkebovej 1
2500 Valby
telefon 36 30 23 21
fax 36 30 23 61
vigerslev.sognvalby@km.dk
Mød os på facebook 

typofree silkjær